Tenis Kortu Özellikleri İle İlgili Notlar

Read this awesome post

Oyun sahaları spor dallarının gerçekleştirilmesi noktasında oldukça önemli yapılardır. Mevcut oyun sahalarının fiziksel koşulları oyuncunun antrenman ya da müsabakalarda belirlediği stratejiyi temelden etkilemektedir. Bu anlamda seçilecek ekipman ve bulundurulacak envanter değişiklik gösterir. Bu sebebe dayalı olarak bütün spor dalları için mevcut saha zeminlerinin özellikleri bilinmelidir. Tenis de söz konusu spor dalları arasında yer almaktadır. Bu anlamda diğer spor dallarından birtakım farklılıkları olduğu görülmektedir. Nitekim bilgiye göre mevcut spor dalları arasında zemini farklılaşan disiplinler arasında bulunur. Bu açıdan tenis kortu özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak avantaj sağlayacaktır.

Tenis kortları ile ilgili bilgiler ışığında çeşitlilikten bahsetmek önem arz eder. Bu çeşitlilik fiziksel yapıyı bir oyuncuya etkiyi daha net açıklayacaktır. Tenis kortu özellikleri arasında toprak, çim, sert zemin, tartan, sentetik gibi farklı yapısal durumlardan bahsedilmektedir. Bu yapısal farklılıkların birer avantaja dönüştürülmesi noktasında oyuncunun bilgi ve tecrübesi öneme sahiptir. Zira aksi durumda oyuncunun olumsuz bir etki altında kalması ve mevcut performansının tamamen altına inmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Tenis kortları zemin türlerinin yanı sıra belli başlı standart ölçülere sahiptir. Bu ölçüler herhangi bir durumda değişiklik göstermez. Genel itibarıyla tenis kort ölçüleri 23,77 metre uzunluğunda ve 10,97 metre genişliğindedir. Mevcut ölçü ile ilgili olarak tekler ve çiftler müsabakaları değişiklik göstermektedir. Verilen ölçü çiftler müsabakası için kullanılan standart kort ölçüsüdür. Ancak tekrar müsabakalarında kort ölçülerinin genişliğinden azaltılmaktadır ve böylece mevcut ölçü genişlikte 8,23 metre olarak kullanılmaktadır.

Tenis kortu özellikleri içerisinde kol çizgileri de yer alır. Kort çizgileri tarihsel gelişimine bakıldığında oyun disiplini çok erken dönemlerinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kort çizgileri atışların yapılacağı noktaları ifade etmek üzere belirlenmiştir. Diğer taraftan oyuncuların yönleri de buna göre belirlenir. Oyunu başlatan temel atış servis atışıdır. Temel kort çizgileri arasında da en geniş çizgi servis çizgisinin olduğu kısımdır. Tenis kortları bütün özellikleri ile oyuncuların bilgileri dahilinde avantaja çevirebildikleri temel tenis bilgileri arasında yer almaktadır

Bir cevap yazın